Poniżej przedstawiamy cennik miejsc w naszym pensjonacie.

POBYT DŁUGOTERMINOWY:
Miejsce w pokoju 2-osobowym:5.500,00 zł miesięcznie
Miejsce w pokoju 1-osobowym:5.900,00 zł miesięcznie
POBYT KRÓTKOTERMINOWY:
Pobyt czasowy w pokoju 2-osobowym: 250,00 zł/dobę*
Pobyt czasowy w pokoju 1-osobowym: 300,00 zł/dobę*
POKÓJ na Parterze:
Pobyt długoterminowy5.500,00 zł/miesięcznie
Pobyt krótkoterminowy 250,00 zł/dobę*

* najkrótszy pobyt czasowy wynosi 1 tydzień