Poniżej przedstawiamy cennik miejsc w naszym pensjonacie.

POBYT DŁUGOTERMINOWY:
Miejsce w pokoju 2-osobowym:3.800,00 zł miesięcznie
Miejsce w pokoju 1-osobowym:4.200,00 zł miesięcznie
POBYT KRÓTKOTERMINOWY:
Pobyt czasowy w pokoju 2-osobowym: 190,00 zł/dobę*
Pobyt czasowy w pokoju 1-osobowym: 220,00 zł/dobę*
POKÓJ 3-os. z REHABILITACJĄ:
Pobyt długoterminowy3.600,00 zł/miesięcznie
Pobyt krótkoterminowy 220,00 zł/dobę*

* najkrótszy pobyt czasowy wynosi 1 tydzień